Karbon Azaltma Yol Haritası

karbon azaltma yol haritası 1

Dünya sıcaklık artışını

altında tutmak çok önemlidir.

Şirketlerin, zararı azaltmak ve tersine çevirmek için dünya çapında iddialı bir

iklim eylemi yapması gerekiyor. Doğru strateji ve doğru planlama ile iklim,

su ve ormana olan etkilerinizin azaltılması mümkündür.

 

giden yolda, hedeflerinizin oluşturulması, belli sürelerde gözden geçirilmesi
ve güncellenmesi için bizler yardıma hazırız.